Cách thêm Menu Dropdown Recent Comment Header cho Blogspot

Chào các bạn đã đến với bài viết tiếp theo chia sẻ tiện ích cho Blgospot của Anh Tuấn Blog. Trong tuần qua, mình nhận được khá nhiều yêu cầu về việc chia sẻ Menu Dropdown Recent Comment Header ở Template mình đang sử dụng. Không luyên thuyên nữa đi vào hướng dẫn thôi nào

Cách thêm Menu Dropdown Recent Comment Header cho Blogspot

Preview

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Blogger.com
 • Bước 2: Các bạn nhấn vào Chủ đề và Chỉnh sửa HTML(Nhớ sau lưu Code trước nhé)
 • Bước 3: Các bạn chèn đoạn Code dưới đây trước thẻ </body>
 • <!--Start Dropdown Recent Comment Header-->
  <style>
   /* multi pop up by Anh Tuấn Blog */
   /*.anhtuanblogIconNotif{position:relative;width:35px;height:35px;display:flex;margin:auto;/*left:-10px;*/cursor:pointer;
   }
   /*.anhtuanblogIconNotif path{fill:#444}*/
   .anhtuanblogIconNotif:before{
    content:attr(aria-label);
    position:relative;
    display:flex;
    /*padding:5px*/;
    font-size:10px;
    width:13px;
    height:13px;
    background-color:#e40101;
    color:#fefefe;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    border-radius:50%;
    position:relative;
    top:-7px;
    left:9px;
   }
   */
   .fullClose{
    display:block;
    position:fixed;
    top:0;
    left:0;
    right:0;
    bottom:0;
    z-index:2;
    transition:all .1s ease;
    background:transparent;
    opacity:0;
    visibility:hidden}
   .anhtuanblogNotif{
    position:fixed;
    opacity:0;
    visibility:hidden;
    z-index:999999;
    overflow-y:auto;
    top:0;
    right:20px;
    background:#fff;
    border:1px solid #ddd;
    width:350px;
    height:auto;
    max-height:400px;
    display:block;
    border-radius:6px;
    color:#48525c;
    box-shadow:10px 10px 35px rgba(0,0,0,0.1),-10px -10px 35px rgba(0,0,0,0.1);
    transition:all .3s ease;
   }
   .anhtuanblogNotif:before{
    content:&quot;
    &quot;
    ;
    position:fixed;
    top:0;
    right:30px;
    border:10px solid;
    border-color:transparent transparent #fff transparent;
    opacity:0;
    visibility:hidden;
    transition:all .3s ease;
   }
   .anhtuanblogNotif li{
    /*border-bottom:1px solid #f1f2f4;padding:10px 20px 10px 0;*/display:block;
    align-items:center;
    margin:0 20px 0 -15px}
   .anhtuanblogNotifStart .more{
    margin:5px 0 0 -5px;
    font-size:12px}
   #anhtuanblogCheckPop:checked ~ .anhtuanblogNotif{
    visibility:visible;
    opacity:1;
    top:80px}
   #anhtuanblogCheckPop:checked ~ .anhtuanblogNotif:before{
    visibility:visible;
    opacity:1;
    top:62px}
   #anhtuanblogCheckPop:checked ~ .anhtuanblogNotif + .fullClose{
    visibility:visible;
    opacity:1}
   #anhtuanblogCheckPop,.anhtuanblogPopMenu{
    display:none}
   .anhtuanblogPopMore{
    display:flex;
    align-items:center;
    font-weight:900;
    color:#262d3d;
    padding:0 5px}
   .anhtuanblogPopMore span{
    flex-grow:1}
   .accorIcon{
    position:relative;
    flex-shrink:0;
    display:flex;
    align-items:center;
    justify-content:center;
    width:12px;
    height:12px;
    margin-right:15px}
   .anhtuanblogPopMenu:checked ~ .anhtuanblogPopMore span{
    color:#f89000}
   .anhtuanblogPopMenu:checked ~ .anhtuanblogPopMore .accorIcon:before, .anhtuanblogPopMenu:checked ~ .anhtuanblogPopMore .accorIcon:after{
    background-color:#f89000}
   .anhtuanblogPopMenu:checked ~ .anhtuanblogPopMore .accorIcon:after{
    visibility:hidden;
    opacity:0}
   .anhtuanblogNotifStart .content{
    position:relative;
    margin-left:-30px;
    padding-left:32px;
    overflow:hidden;
    max-height:0;
    transition:all .2s ease;
    opacity:.8}
   .anhtuanblogPopMenu:checked ~ .content{
    max-height:100vh;
    padding-top:15px;
    padding-bottom:8px}
   @media screen and (max-width:480px){
    #anhtuanblogCheckPop:checked ~ .anhtuanblogNotif{
     top:0}
    .anhtuanblogNotifStart{
     border-top:1px solid #f1f2f4;
     margin-top:30px}
    .anhtuanblogNotif{
     min-height:100vh;
     width:100%;
     top:0;
     right:0;
     bottom:0;
     left:0;
     padding-top:25px}
    .anhtuanblogNotifClose{
     position:absolute;
     top:8px;
     right:15px;
     width:40px;
     height:40px;
     background-image:url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 512 512&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M278.6 256l68.2-68.2c6.2-6.2 6.2-16.4 0-22.6-6.2-6.2-16.4-6.2-22.6 0L256 233.4l-68.2-68.2c-6.2-6.2-16.4-6.2-22.6 0-3.1 3.1-4.7 7.2-4.7 11.3 0 4.1 1.6 8.2 4.7 11.3l68.2 68.2-68.2 68.2c-3.1 3.1-4.7 7.2-4.7 11.3 0 4.1 1.6 8.2 4.7 11.3 6.2 6.2 16.4 6.2 22.6 0l68.2-68.2 68.2 68.2c6.2 6.2 16.4 6.2 22.6 0 6.2-6.2 6.2-16.4 0-22.6L278.6 256z&#39; fill=&#39;%2348525c&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;);
     background-repeat:no-repeat;
     background-size:35px;
     background-position:center;
    }
    .anhtuanblogNotifClose:before{
     content:&#39;
     Close&#39;
     ;
     position:relative;
     right:35px;
     top:10px;
     font-size:15px;
     color:#48525c;
    }
    .anhtuanblogNotif:before{
     display:none}
   }
   /* CSS darkmode */
   /*.darkMode .anhtuanblogIconNotif path{fill:#989b9f}*/
   .darkMode .anhtuanblogNotif,.darkMode .anhtuanblogPopMore{
    background:#2d2d30;
    color:#fefefe;
    border:none}
   .darkMode .anhtuanblogNotif:before{
    border-color:transparent transparent #2d2d30 transparent}
   .darkMode .anhtuanblogNotif li,.darkMode .anhtuanblogNotifStart{
    border-color:rgba(255,255,255,.1)}
   .darkMode .anhtuanblogNotif p{
    color:#fff}
   .darkMode .anhtuanblogNotif span{
    color:#fff}
   /* CSS Avatar */
   #rc-avatar-plus ul::-webkit-scrollbar{
    width:0}
   #rc-avatar-plus ul:hover::-webkit-scrollbar{
    width:5px}
   #rc-avatar-plus ul::-webkit-scrollbar-thumb{
    background:#ddd}
   #rc-avatar-plus ul{
    margin:0!important;
    padding:0;
    overflow:auto;
    box-sizing:border-box}
   #rc-avatar-plus li{
    position: relative;
    clear: both;
    margin: 0 0 5px!important;
    padding: 10px 0!important;
    /*border-bottom:1px solid #f1f2f4;*/ list-style-type: none!important;
    float: left;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
   }
   #rc-avatar-plus img{
    margin:0!important;
    padding:0!important;
    width:40px;
    height:40px;
    border-radius:50%}
   #rc-avatar-plus h4{
    display:none;
    font-size: 16px;
    margin: 0!important;
    margin: 0;
    position: absolute;
    top: 8px;
    left: 65px;
    z-index: 1;
    color: #555;
   }
   #rc-avatar-plus a{
    position: relative;
    line-height: 1.3;
   }
   #rc-avatar-plus a,#rc-avatar-plus a:hover{
    color:#444!important;
    text-decoration:none}
   #rc-avatar-plus a:after{
    content:&quot;
    &quot;
    ;
    position:absolute;
    top:0;
    width:0;
    height:0;
    line-height:0}
   #rc-avatar-plus p{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-weight: 400;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.4;
   }
   #rc-avatar-plus .rc-author .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-admin a{
    float: left;
    position:absolute;
    width:fit-content}
   #rc-avatar-plus .rc-admin .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-author a{
    float: left;
    margin:0 0 0 55px;
    width: fit-content;
    max-width:100%}
   #rc-avatar-plus span {
    font-size:12px}
   #rc-avatar-plus .rc-author a{
    word-break:break-word;
    background:none}
   .idbcomments .left{
    float:left;
    padding:8px 0 10px 0;
   }
   .idbcomments .right{
    float:right;
    padding:8px 0 20px 0;
   }
   .idbcomments .right a{
    color: #000;
    display: flex;
    align-items: center;
   }
   .darkMode .idbcomments .right a{
    color:#fff;
   }
   
   @keyframes text-flicker {
      0% {opacity:0.1;text-shadow: 0px 0px 29px rgba(242, 22, 22, 1);}
      2% {opacity:1;text-shadow: 0px 0px 29px rgba(242, 22, 22, 1);}
      8% {opacity:0.1;text-shadow: 0px 0px 29px rgba(242, 22, 22, 1);}
      9% {opacity:1;text-shadow: 0px 0px 29px rgba(242, 22, 22, 1);}
      12% {opacity:0.1;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      20% {opacity:1;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      25% {opacity:0.3;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      30% {opacity:1;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      70% {opacity:0.7;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      72% {opacity:0.2;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      77% {opacity:0.9;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
      100% {opacity:0.9;text-shadow: 0px 0px rgba(242, 22, 22, 1);}
    }
  </style>
  <input id='anhtuanblogCheckPop' type='checkbox'/>
  <div class='anhtuanblogNotif'>
   <label class='anhtuanblogNotifClose' for='anhtuanblogCheckPop'/>
   <ul class='anhtuanblogNotifStart'>
    <li>
     <p style=' font-size: 15px;   text-align: center;   font-weight: 800; '>Recent Comment
     </p>
     <div id='rc-avatar-plus'>
     </div>
     <div class='idbcomments'>
      <div class='left'>
       Hiện có 
       <b>
        <span id='Stats1_totalComments'/>
       </b> bình luận
      </div>
      <div class='right'>
       <a href='/p/recent-comment.html' target='_blank' title='Xem 1000 bình luận'>Xem thêm
        <svg class='line svg-2' viewBox='0 0 24 24'>
         <g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.000000, 8.500000)'>
          <path d='M14,0 C14,0 9.856,7 7,7 C4.145,7 0,0 0,0'/>
         </g>
        </svg>
       </a>
      </div>
     </div>
     <!-- Get số lượng comments by Ngô Hoàng Anh Tuấn -->
    </li>
   </ul>
  </div>
  <label class='fullClose closeProfile' for='anhtuanblogCheckPop'/>
  <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
  nc=30; //số lượng bình luận
  var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 3.2 by http://duypham.info';
  length_name=30; //độ dài tên
  length_content=100; //độ dài nội dung bình luận
  no_avatar='https://i.imgur.com/ftot0DM.png';
  home_page='https://www.ngohoanganhtuan.com/';
  admin_uri='https://www.facebook.com/ngohoanganhtuan266';
  admin_avatar='https://i.imgur.com/ftot0DM.png';

  //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
  <script type='text/javascript'>
   //<![CDATA[
   function totalComments(json) {
    document.getElementById('Stats1_totalComments').innerHTML = json.feed.openSearch$totalResults.$t
   };
   document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalComments\"><\/script>');
   //]]>
  </script>
  <script type='text/javascript'>//<![CDATA[
   function sobinhluan(json) {
    document.getElementById('sobinhluan').innerHTML = json.feed.openSearch$totalResults.$t
   };
   document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=sobinhluan\"><\/script>');
   //]]></script>
  <!--End Dropdown Recent Comment Header-->

  Các bạn thay link https://www.ngohoanganhtuan.com/ thành link Blog của các bạn nhé

  Các bạn thay link /p/recent-comment.html bằng link một trang tổng hợp các comment của blog bạn nhé!!!

 • Bước 4: Các bạn chèn đoạn code này vào vị trí bạn muốn hiển thị biểu tượng Comment để tạo Menu Dropdown Recent Comment (Minh để ở bên cạnh Icon đổi chế độ Dark - Light)- Đối với Template Median
 •  
  <label for='anhtuanblogCheckPop'>
   <span id='sobinhluan' style='position: relative;top: -9px;left: 9px;font-size: 8px;font-weight: 900;color: white;background: rgb(242 22 22);padding: 3px 4px;border-radius: 30px;animation: text-flicker 4s linear infinite; '/>
   <b:include name='chatting-icon'/>
  </label>
   
 • Bước 5: Các bạn chỉ việc lưu lại và tận hưởng thành quả thôi

Qua bài viết này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo Menu Dropdown Recent Comment Header cho Blogspot rất đơn giản, các bạn vui lòng đọc kĩ bài viết để tránh nhầm lẫn nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Bài viết liên quan: