Chia Sẻ Code Trang Up Ảnh Nhanh Lên Imgur Bằng HTML5 Cho Blog

Up Ảnh Nhanh Lên Imgur Bằng HTML5

Xin chào các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của Anh Tuấn Blog. Như hiện nay được biết của mình thì việc các bạn sử dụng Link ảnh khá nhiều nên việc up ảnh và lấy link ảnh nhanh là khá cần thiết với một số bạn, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang Up ảnh lên Imgur và lấy link cực nhanh

Official Mag Premium Template Blogger

Chức năng

Preview

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Blogger.com
 • Bước 2: Các bạn tạo một Trang mới và copy toàn bộ đoạn Code dưới đây dán vào
 • <h2 style="text-align: center;">
  <b><span>Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link</span></b></h2>
  <div>
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
  <tr><td style="text-align: center;"><img alt="Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link" border="0" data-original-height="339" data-original-width="509" height="426" src="https://i.imgur.com/WpIcLbf.jpg" title="Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link" width="640" /></td></tr>
  <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span>Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link</span></b></td></tr>
  </tbody></table>
  </div>
   <br />
  <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
  <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
  <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js" type="text/javascript"></script>
  <!--zzImgUr plugin has updated js dropbox without re-upload because it does not delete--> <script src="https://kenbtec.github.io/uploadImg/upload.js" type="text/javascript"></script><style>
    /*
   * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by AnhTuanBlog
   * http://ngohoanganhtuan.net/
   */
    .imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
    .imgur_Zzbv input{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}
    .imgur_Zzbv{height:auto}
    .imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(https://i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:12px}
    .imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
    .imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
    .imgur_Zzbv-status img{}
    .imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
    .imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
    .imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
    .imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
    .imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
    .imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
    .imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:40px;height:40px;float:left;background-color:#FF475D}
    .imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
    .imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:40px;display:none;padding:0 10px;margin-left:-59px}
    .imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#27ad61}
    .imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
    .imgur_Zzbv-control{position:relative;height:40px;line-height:40px;overflow:hidden;background:#3a5795;color:#FFF}
    .imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
    .imgur_Zzbv-li{background:#fff;list-style-type:none;position:relative;height:120px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden;border:2px solid #bbb}
    .imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
    .imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
    .imgur_Zzbv-li:hover{background:#fff;color:#333}
    .imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
    .imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:113px;margin:10px}
    .imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0}
    .imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:140px;top:10px;right:10px;height:110px}
    .imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
    .imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
    .imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
    .imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:400;font-size:14px}
    .imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
    .imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:10px;display:none}
    .imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:140px;height:40px;overflow:hidden;background:#27ad60;left:40px;top:0;z-index:1}
    .imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
    .imgur_Zzbv-textSelect{font-size:15px;position:absolute;width:100%;left:34px;height:40px;line-height:40px}
    .imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
    .imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
    .imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:100px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
    .imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#333}
    .imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
    .imgur_Zzbv-tip{height:30px;font-size:15px;font-style:normal;line-height:30px;margin-bottom:20px}
    .imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
    .imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#f8f8f8;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-141px;right:-10px}
    .imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
    .imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
    .imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 11px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px!important}
    .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:40px}
    .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
    .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
    .imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}
   </style> <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){
  $(".upload").zzImgUr({
    cliendID: "74f5c858f447bb9",
    mode: "file",
    format: "o,",
    css: {
      width: "100%"
    },
    max: 10,
    loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
    lang: {
      noID: "Unregistered application",
     addImage: "Choose photo",
     addURL: "Add the URL",
     reset: "Refresh",
     upload: "Upload",
     choose: "Selected",
     waitConnect: "Connecting...",
     waitUpload: "Uploading in progress...",
     noteURL: "Enter the image URL here:",
     errContact: '<a href="https://www.ngohoanganhtuan.net/" rel="nofollow" target="_blank">Click here</a> to report an error.',
     errURL: "The URL is not accessible.",
     errSize: "Error URL or size is too small.",
     errRepeat: "The URL is invalid or already in use."
    },
    success: function (firstVal, arrVal) {
      console.log(firstVal);
      console.log(arrVal);
    },
    input: function (arrInput) {
      console.log(arrInput);
      arrInput.click(function () {
        this.select();
        console.log(this);
      });
    },
    remove: function (firstVal, arrVal) {
      console.log(firstVal);
      console.log(arrVal);
    }
  });
  });//]]>
  </script>
  
  <div class="upload">
  <div class="imgur_Zzbv" style="width: 100%;">
  <div class="imgur_Zzbv-control">
  <div class="imgur_Zzbv-mode">
  <img alt="Image" class="imgur_Zzbv-iconImage" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="height: 16px; width: 16px;" /></div>
  <div class="imgur_Zzbv-status">
  <img alt="loading..." src="https://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" /></div>
  <div class="imgur_Zzbv-upload-computer imgur_Zzbv-add">
  <img alt="Select" class="imgur_Zzbv-iconSelect" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="height: 16px; width: 16px;" />
  <div class="imgur_Zzbv-textSelect">
  Chọn ảnh</div>
  <input class="imgur_Zzbv-choose" multiple="multiple" type="file" /><br /></div>
  <div class="imgur_Zzbv-upload-URL imgur_Zzbv-add" style="display: none;">
  <div class="imgur_Zzbv-iconSelect">
  </div>
  <div class="imgur_Zzbv-textSelect">
  Thêm URL</div>
  </div>
  <div class="imgur_Zzbv-length" style="display: none;">
  <span class="imgur_Zzbv-complete">0</span> / <span class="imgur_Zzbv-selected">0</span></div>
  <div class="imgur_Zzbv-button">
  <div class="imgur_Zzbv-reset">
  <img alt="Reset" class="imgur_Zzbv-iconReset" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="height: 16px; width: 16px;" />Làm mới</div>
  <div class="imgur_Zzbv-upload" style="display: none;">
  <img alt="Upload" class="imgur_Zzbv-iconUpload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="height: 16px; width: 16px;" />Tải lên</div>
  </div>
  </div>
  <div class="imgur_Zzbv-preview">
  <div class="imgur_Zzbv-list">
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <h2 style="text-align: center;">
  <b><span>Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link</span></b></h2>
  </div>
 • Bước 3: Các bạn chỉ cần nhấn Lưu và tận hưởng thành quả thôi nào

Chúc các bạn thành công sau khi đọc bài viết này nhé!!!

Bài viết liên quan: