Xem Tin Nhắn Facebook Đã Gỡ Bằng Máy Tính

Xem Tin Nhắn Facebook Đã Gỡ Bằng Máy Tính

Nếu bác nào luôn cảm thấy khó chịu khi bị bạn bè gỡ tin nhắn mà không xem được hay crush gửi voice mà gỡ cũng chưa kịp nghe thì đây đây là giải pháp. Đây là công cụ đầu tiên & duy nhất cho đến thời điểm hiện tại có thể xem được tin nhắn Facebook đã gỡ trên máy tính.

Reference:
KB2A Team

Bài viết liên quan: