Hướng dẫn tạo Ông già Noel cho Blogspot


Bước 1:

Truy cập vào trang quản trị Blogger, tiếp tục vào Mẫu (Template), chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

Bước 2:

Click vào vùng code, tìm đoạn code sau </body>:

Sau đó thêm đoạn code này vào ngay bên trên nó, đây chính là đoạn code tạo Ông già Noel với đàn tuần lộc bay qua bay lại trên blog của các bạn:

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js'type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){
  $('html').append('<img id="halo" title="Happy Noel" style="cursor:pointer;position:fixed;z-index:99999" height="120" src="https://lh3.ggpht.com/-LSDhJFNSG-E/VnQh0rSGAHI/AAAAAAAADoo/3FdK8o-hZ6A/s1600/tuan_loc_cho_qua_cua_ong_gia_noel_anh.gif"/>')
  setInterval(function(){
    var $X=Math.ceil(Math.random()*$(window).width())
    var $Y=Math.ceil(Math.random()*$(window).height())
    $('img#halo').animate({'left':$X,'top':$Y},5000)
  },5000)
  $('img#halo').click(function(){
    window.open('https://lh3.ggpht.com/-LSDhJFNSG-E/VnQh0rSGAHI/AAAAAAAADoo/3FdK8o-hZ6A/s1600/tuan_loc_cho_qua_cua_ong_gia_noel_anh.gif','')
  })
 })
//]]>
</script>

Giờ lưu lại và tận hưởng thôi

Bài viết liên quan: