XOÁ BỎ NĂM THÁNG TRONG URL BLOGSPOT/BLOGGER

Xin chào các bạn đã tới Anh Tuấn Blog, hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm đẹp URL bằng việc loại bỏ ngày tháng trong URL. Thủ thuật này chắc cũng khá quen thuộc với các blogger và cũng đã nhiều người chia sẻ. Mình muốn chia sẻ lại cho những ai chưa biết. Ai biết rồi thì có thể bỏ qua bài viết này.

XOÁ BỎ NĂM THÁNG TRONG URL BLOGSPOT/BLOGGER

Việc xoá bỏ năm tháng trong liên kết giúp liên kết trở nên ngắn gọn hơn, đẹp mắt hơn và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, liên kết sẽ không thể chuyển hướng dẫn lỗi 404 khi chia sẻ.

Cách khắc phục lỗi chuyển hướng là bạn phải cài đặt chuyển hướng thủ công từng bài trong cài đặt blogger. Hoặc sử dụng js chuyển hướng áp dụng cho từng bài. Mình không đánh giá cao cách này, nhưng cho đến thời điểm hiện tại (08/06/2021) thì đây là cách khắc phục duy nhất!

Cách thực hiện

Bước 1: Copy đoạn js dưới

<script type='text/javascript'>
	//<![CDATA[
		var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
	//]]>
</script>

Bước 2: Dán toàn bộ đoạn code đã copy được vào trước thẻ đóng </body>

Bước 3: Chỉ cần lưu lại là xong

Trên đây là toàn bộ code và hướng dẫn xóa bỏ năm tháng trong URL Blogspot. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !